Phục vụ ăn uống tại phòng
Khách sạn phục vụ ăn uống tại phòng với thực đơn các món Âu Á phong phú
Thời gian phục vụ: 24/24
© Copyright Avatar Hotel Danang | design by Toàn Cầu Thịnh